Obrani SS’14, lookbook

Photo by Olya Kushyk / Models - Ella Kandyba, Arina Levchenko for Obrani fashion brand