Obrani SS’13, lookbook

Photo by Olya Kushyk/ MUA - Natasha Strilchuk / Hair Stylist - Igor Lomov / Model - Olga Rozdestvenskaya for Obrani fashion brand