The Muse, Domino Magazine #32

Photo by Gennadiy Chernomashuntsev / MUAH - Yulia Semchenko / Model - Anna Portnova for Domino Magazine